Sukuseuran säännöt

Sukuseuran säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Oesch r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suvun jäsenten yhdyssiteenä, kerätä tietoja suvun vaiheista sekä tarvittaessa auttaa, opastaa ja tukea suvun vaikeuksiin joutuneita varattomia jäseniä.

3 §

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus perustaa paikallisia sukukerhoja.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Friedrich Oeschin täysi-ikäinen jälkeläinen ja hänen puolisonsa sekä Oesch suvusta ja suvun perinteistä kiinnostunut täysi-ikäinen henkilö.

Hallitus voi kutsua ansioituneen suvun jäsenen kunniajäseneksi, jolta ei peritä jäsenmaksua.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sukuseuran hallitus sekä varsinaiset ja ylimääräiset sukukokoukset.

Sukuseuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kirjuri, rahainvartija sekä kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen toimintakautena on kahden sukukokouksen välinen aika.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tarkoitusten toteuttamisesta, vastaa seuran varojen käytöstä ja huolehtii sukukokouksen koollekutsumisesta. Toiminnastaan se laatii vuosittain kertomuksen sukukokoukselle, joka päättää sen hyväksymisestä.

7 §

Hallitus on päätösvaltainen kun neljä sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yk-sinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan ääni on äänten tasan mennessä ratkaiseva.

8 §

Puheenjohtajan tehtäviä hoitaa hänen estyneenä ollessaan iältään vanhin hallituksen jäsen. Kirjurin ja rahainvartijan tehtäviin voidaan tarvittaessa valita kesken toimikauden joku muu hallituksen jäsen tai varajäsen.

Puheenjohtaja kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä jonkun muun hallituksen var-sinaisen jäsenen kanssa. Rahainvartija voidaan erikseen valtuuttaa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan merkitsemään nimen raha- ja pankkiasioissa.

9 §

Varsinainen sukukokous pidetään vähintään joka kolmas vuosi toukokuun ensimmäisen ja syyskuun viimeisen päivän välisenä aikana.

Hallituksen on lähetettävä kutsu tähän kokoukseen kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoitettava siitä suvun tiedotuslehdessä ja lisäksi internet sivustoilla vähintään yhtä kuukautta ennen kokouspäivää.

Sukukokouksen päätökset tehdään samalla tavoin kuin hallituksen kokouspäätökset.

Varsinaisessa sukukokouksessa, jonka avaa suvunvanhin, käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sukukokousta varten.
Tarkastetaan hallituksen toimintakertomus ja tilit sekä tilintarkastajien kertomus kuluneelta toimikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Päätetään jäsenmaksun suuruus ja vahvistetaan seuraavan kauden toimintasuunnitelma.
Valitaan alkavaksi toimikaudeksi suvun hallituksen puheenjohtaja, kirjuri ja rahainvartija sekä kolme muuta hallituksen varsinaista jäsentä ynnä kolme varajäsentä.
Valitaan alkavaksi toimikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Muut asiat, jotka kokous hyväksyy käsiteltäviksi.

10 §

Ylimääräinen sukukokous kutsutaan kokoon, jos vähintään viidesosa suvun äänivaltaisista jäsenistä on sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt tai mikäli hallitus muutoin katsoo siihen olevan aihetta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavoin kuin varsinaiseen sukukokoukseenkin.

11 §

Puheenjohtaja johtaa sukuseuran toimintaa ja valvoo toimihenkilöiden työskentelyä.

Kirjuri hoitaa seuran kirjeenvaihdon ja arkistoa, huolehtii yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa kokousten päätösten toimeenpanosta ja valmistaa toimintakertomuksen toimikausittain.

Rahainvartija pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, hoitaa rahavaroja ja kirjanpidon sekä laatii tilinpäätöksen ja tilikertomuksen kalenterivuosittain.

Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi tilintarkastajille viimeistään tilivuotta seuranneen helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle seuraavan maaliskuun kuluessa.

13 §

Äänioikeutettuja seuran asioissa ovat 4 §:ssä määritellyt ja erääntyneet jäsenmaksunsa suorittaneet seuran jäsenet. Valtakirjan nojalla äänestäminen ei ole sallittua.

Hallitukseen voi tulla valituksi ainoastaan seuran äänioikeutettu jäsen.

14 §

Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet.

Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen jäsenen erottamisesta mikäli tämä on huomattavasti loukannut suvun kunniaa tai jos siihen on muu painava syy.

Jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä vuotena laiminlyöneen jäsenen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi seurasta. Hallitus voi vapauttaa jäsenen maksuista vuodeksi kerrallaan jonkun hallituksen jäsenen ehdotuksesta. Alle kaksi-kymmenvuotiailta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua lainkaan.

15 §

Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden ja arkiston käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

16 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päätetään sukukokouksessa. Tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan, jos sitä edellyttävä ehdotus on esitetty kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa kokouksen osanottajista sitä kannattaa.

(Oikeusministeriön 7.4.1967 hyväksymät, muutokset hyväksytty 15.11.2005)

Copyright (c) 2015
Sukuseura Oesch ry

vaakuna_oesch_w100

Copyright (c) 2
 Sukuseura Oesch ry

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s